سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مسجد بالاسر 
مدرس 
 
 
مکاسب محرمه 
تدریس 
مدرسه امام علی بن موسی الرضا ع - قم 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
مدرسه امام علی بن موسی الرضا ع - قم 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
مدرسه امام علی بن موسی الرضا ع - قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب (صرف و نحو) 
تدریس 
مدرسه امام علی بن موسی الرضا ع - قم 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اهل سنت ایران 
تدریس 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
قرآن و سنت در تبلیغ 
تدریس 
موسسه جواد الائمه علیه السلام 
مدرس 
 
 
قواعدتفسیر 
تدریس 
ساختمان شماره 2 موسسه امام خمینی(ره)- پردیسان 
مدرس 
 
 
خیارات 
تدریس 
موسسه امام خمینی (ره)- قم 
مدرس 
 
 
کفایة الاصول 
تدریس 
حوزه علمیه خاتم الاوصیاء (ع) 
مدرس 
 
 
روش های برداشت از قرآن 
تدریس 
امام علی بن موسی الرضا 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
موسسه امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
کفایه از مطلق و مقید