انسجام اسلامی در روایات مشترکه
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانشمندان اسلامى براساس تعالیم اسلام یکى از اهداف و شاید تنها هدف دین را بحث انسان کامل مى‏دانند؛ به این معنى که سبب ارسال رسل و این همه بشارت‏ها و تنذیرها این است که انسان به کمال برسد. اما اگر نیک نگریسته شود هدف دین و شریعت اولاً و بالذات ساختن مدینه فاضله و جامعه کامل است. در همین راستا مى‏توان ارزش جهاد و شهادت را به‏خوبى نمایان دید. شاید تقدم مصالح اجتماعى بر مصالح فردى هنگام تعارض بین حق فرد و حقوق جامعه نیز از این جهت باشد. مفاهیمى چون عدم جواز تفرقه، ضرورت ایجاد وحدت، حرمت مال مسلمان، حرمت دورى کردن از اجتماع مسلمین، حرمت داشتن خون و مال مسلمان، حرمت ظلم، ضرورت اهتمام به امور مسلمین، احسان به یکدیگر، ضرورت تفاهم در سایه‏ى آسان‏گیرى، رفق و مدارا، حسن خلق، نصیحت و اصلاح ذات بین و دورى از نقاط اختلاف برانگیز، نهى از تعصب کورکورانه، دورى از جدال و خصومت، نهى از آزار و اذیت مسلمان و... همه و همه در راستاى حفظ و صیانت جامعه و در نهایت ایجاد جامعه کامل و مدینه‏ى فاضله طراحى شده است. براین اساس نگاه به روایت نیز باید در این چهارچوب باشد بنابراین اگر بخواهیم در مورد وحدت با نگاه به روایات سخن بگوییم بهتر و بایسته است که به احادیثى تکیه و اشاره شود که داراى مفهوم و مضمون مشترکى در بین فرق مختلف باشد تا در این رهگذر مقبول مذاهب گوناگون بیافتد و توجه به وحدت تبلور بیابد. با در نظر گرفتن این دیدگاه در این نوشتار به احادیثى اشاره شده است که این جنبه در آن‏ها به چشم مى‏خورد.