واکاوی و تحلیل جامعه شناختی ـ تاریخی فتنه 88
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
9 دی زایش جدیدی از فرآیند استمرار و حرکت و معنابخشی وجهت¬گرایانه انقلاب اسلامی بر مبنای پیوستگی و همنشینی دوباره امامت و امت بود که توانست یکی از تهدیدات دامن¬گیر نظام اسلامی را به فرصتی بی¬بدیل تبدیل نماید. 9 دی ترکیب و سنتز دوباره فرهنگ عاشورا و ماندگاری ساختار سیاسی ایدئولوژیک شیعی با اتکا به اراده¬ی عمومی با محوریت ولایت فقیه در بستر پارادایم (امت ـ امامت) بود. از این رو تحلیل و رفتارشناسی سه طیف یا گروه اجتماعی ـ سیاسی به عنوان کنشگرانی نظم¬آفرین قابل توجه و ضروری می باشد: