قواعد تفسیر
59 بازدید
ناشر: در حال چاپ
نقش: نویسنده
شابک: 123364645124ww
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
قواعد تفسیر کتابی است که به قواعد استنباطی از ایات قرآن می پردازد که با زبانی روان با پیشنهاد موسسه تفسیری جواد الائمه به رشته تخریر در آمده است