بصیرت از بطن دین تا باطن دنیا
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در خصوص فتنه و عوامل ایجاد بصیرت است. این کتاب با در خواست دفتر مطالعات مرکز ریدگی به امور مساجد به رشته تحریر در آمده است.