وبلاگ مساجد
58 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت میریت وبلاگ
زبان : فارسی
در این سایت با نگاهی نو به حوزه مسجد پرداخته شده و سعی شده است مقالاتی نو در ساختاری نو و کوتاه سخن اینکه خوانشی نو در رابطه با حوزه مساجد است.